Management & Consulting Nr. 5 (2010): Falende IT door vage leiding (2010)

Het voorlopig laatste artikel over falende IT projecten en de rol van de leidinggevenden.

Met dit onderwerp ben ik anno 2012/13 opnieuw bezig. Ik wil graag weten waarom de ene manager er wel in slaagt zijn IT te innoveren en de andere niet. Ik onderzoek daarom de relatie tussen het gedrag van (top) managers en het resultaat van Enterprise Projecten. Een paper daarover is in voorbereiding.

Management en consulting 5

Recente publicaties

Lead IT or Lose IT, herziene uitgave 2015 2015

Tussen de eerste en de tweede druk van dit boek zijn er vijf jaren verstreken. Read more…

Managementsite 2015: Een tandeloos BIT is prima, mits een scherpe tong. 2015

Een analyse van de wijze waarop het BIT naar ICT-project van de overheid kijkt. https://www.managementsite.nl/tandeloos-bit?loggedin=true

Managementsite 2010: Opdrachtgever grootste risico bij IT projecten. 2010

Een artikel dat gaat over de rol van de business opdrachtgever bij pakketimplementaties. De ondertitel Read more…

Bekijk alle publicaties