Lead IT or Lose IT, herziene uitgave 2015 (2015)

Tussen de eerste en de tweede druk van dit boek zijn er vijf jaren verstreken. In deze periode heeft het onderwerp falende IT-projecten vaak de voorpagina van de krant gehaald. Belangrijk was het Parlementaire onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid door de ‘Commissie Elias’, dat is gehouden in 2013 en 2014. Een oplossing van overheidswege voor de miljardenverspilling bij IT-projecten in de publieke sector is echter nog niet in zicht. Uit de rapportage van de commissie en hun onfortuinlijke aanbevelingen wordt duidelijk dat de omgang met onzekerheid in IT-projecten een zeer moeilijk te slechten barrière blijft vormen. Deze nieuwe uitgave bevat een aantal nieuwe hulpmiddelen, waaronder Agile Scrum geïnspireerde.

Koop het boek online

Recente publicaties

Lead IT or Lose IT, herziene uitgave 2015 2015

Tussen de eerste en de tweede druk van dit boek zijn er vijf jaren verstreken. Read more…

Managementsite 2015: Een tandeloos BIT is prima, mits een scherpe tong. 2015

Een analyse van de wijze waarop het BIT naar ICT-project van de overheid kijkt. https://www.managementsite.nl/tandeloos-bit?loggedin=true

Lead IT or Lose IT 2010

Een succesvol boek uit 2010. Opnieuw een onderzoek naar falen en succes, ditmaal breder opgezet Read more…

Bekijk alle publicaties