Lead IT or Lose IT (2010)

Een succesvol boek uit 2010. Opnieuw een onderzoek naar falen en succes, ditmaal breder opgezet en statistich betrouwbaar. Naast een beknopt stuk praktijktheorie en het integrale onderzoeksverslag, biedt het boek dertien praktische hulpmiddelen waarmee een businessmanager zijn/haar rol van eindverantwoordelijke opdrachtgever beter kan invullen. Een goed opdrachtgever maakt werk van desamenhang tussen de bedrijfsvoering en de IT. Door de regie te némen en te hoúden. Het boek biedt verschillende hulpmiddelen voor het richten van het project, het maken van een businesscase, het opstellen van een contract, het stellen van de juiste vragen en het bewaken van de voortgang van een project. Voor goed opdrachtgeverschap kan men gerust ook goed leiderschap lezen. Daarmee is ook de titel van dit boek verklaard: Lead IT or Lose IT.

Koop het boek online.

Voor het beluisteren van een interview met Managementboek  click hier..

Recente publicaties

Lead IT or Lose IT, herziene uitgave 2015 2015

Tussen de eerste en de tweede druk van dit boek zijn er vijf jaren verstreken. Read more…

Managementsite 2015: Een tandeloos BIT is prima, mits een scherpe tong. 2015

Een analyse van de wijze waarop het BIT naar ICT-project van de overheid kijkt. https://www.managementsite.nl/tandeloos-bit?loggedin=true

Lead IT or Lose IT 2010

Een succesvol boek uit 2010. Opnieuw een onderzoek naar falen en succes, ditmaal breder opgezet Read more…

Bekijk alle publicaties