Verslag: Studie naar succes en faalfatoren (2004)

In de eigen adviespraktijk zie ik complexe IT projecten zowel slagen als falen. Vaak volgens dezelfde patronen. De kiem voor succes en falen van complexe IT projecten ontstaat vaak al vroeg in het project. Veel IT-professionals zullen dat herkennen: je voelt vaak al heel vroeg aan hoe het project zal verlopen. Vaak is het moeilijk – ondanks alle inzichten uit de theorie – om hier de vinger achter te krijgen. Vanuit eigen waarnemingen groeit de overtuiging dat er dus andere elementen een rol spelen. Er is bij falende IT projecten vaak meer aan de hand dan problemen met projectmanagement, organisatieverandering en dergelijke. Het is fascinerend om te zien dat mensen die samenwerken in een IT project soms maanden of zelfs jaren met elkaar een situatie in stand houden die niemand wil, en een eindresultaat boeken waar niemand op zit te wachten. Deze fascinatie is het motief voor mijn studie naar dit onderwerp.

Onderzoeksverslag

Recente publicaties

Lead IT or Lose IT, herziene uitgave 2015 2015

Tussen de eerste en de tweede druk van dit boek zijn er vijf jaren verstreken. Read more…

Managementsite 2015: Een tandeloos BIT is prima, mits een scherpe tong. 2015

Een analyse van de wijze waarop het BIT naar ICT-project van de overheid kijkt. https://www.managementsite.nl/tandeloos-bit?loggedin=true

Lead IT or Lose IT 2010

Een succesvol boek uit 2010. Opnieuw een onderzoek naar falen en succes, ditmaal breder opgezet Read more…

Bekijk alle publicaties