Wanneer, welke data, voor welke klant? (2003)

Een artikel over het verschil tussen data en informatie, dat stelt dat informatie het antwoord is op een vraag. Bij het ontwikkelen van informatiesystemen is het (dus) van belang dat je weet met welke vragen de gebruikers zich tot het nieuwe systeem zullen gaan richten. Daar blijkt voor veel ondernemingen de moeilijkheid te zitten. Ze zijn eenvoudigweg niet in staat om vooraf te formuleren op welke vragen gebruikers een antwoord zullen willen hebben. Veel gehoord is: ‘ Geef ze alles maar.’  Met alle gevolgen van dien.

wanneer welke data welke klant

Recente publicaties

Lead IT or Lose IT, herziene uitgave 2015 2015

Tussen de eerste en de tweede druk van dit boek zijn er vijf jaren verstreken. Read more…

Managementsite 2015: Een tandeloos BIT is prima, mits een scherpe tong. 2015

Een analyse van de wijze waarop het BIT naar ICT-project van de overheid kijkt. https://www.managementsite.nl/tandeloos-bit?loggedin=true

Lead IT or Lose IT 2010

Een succesvol boek uit 2010. Opnieuw een onderzoek naar falen en succes, ditmaal breder opgezet Read more…

Bekijk alle publicaties