Nico Beenker_boekomslag_voorkant

Persbericht

Nieuw boek over IT-projectmanagement krijgt direct een spin-off mee.

Nieuw boek over IT-projectmanagement krijgt direct een spin-off mee.

Amsterdam, 15 mei 2022

Vandaag verschijnen er twee nieuwe publicaties over IT-projectmanagement van dezelfde auteur. Een boek, Perfecte Driehoeksverhoudingen en een spin-off van het boek in de vorm van een kritisch essay, Stop de Verdrietmachine getiteld.

Het boek Perfecte Driehoeksverhoudingen heeft als ondertitel ‘de beste remedie tegen scheve informatietechnologie’. Scheve informatietechnologie is de verzamelterm die de auteur introduceert voor alledaagse IT-systemen waar iets aan mankeert. Scheve IT-systemen zijn traag en hinderlijk om mee te werken, bevatten bugs of springen onzorgvuldig om met je persoonsgegevens. Het kan bijvoorbeeld een appje met gezichtsherkenning zijn dat alleen witte mensen herkent, maar ook een HR-systeem met beveiligingslekken, of een overheidssysteem voor fraude-risico-indicatie dat duizenden burgers ten onrechte van fraude beschuldigt. Een scheef IT-systeem ontstaat als gevolg van een moeizaam verlopen ontwikkelingsproject. Van honderden scheve systemen die jaarlijks in Nederland gemaakt worden hoor je na verloop van tijd helemaal niets meer. Ze zijn tijdens de ontwikkeling zo scheef geraakt, dat de stekker eruit gaat. Een veel groter aantal wordt aan het einde van de ontwikkeling – het heeft dan allemaal al veel te lang geduurd en veel te veel geld gekost- in vredesnaam maar live gezet. Op die manier ontstaan er jaarlijks duizenden scheve IT systemen bij de Belastingdienst, bij ministeries en uitvoeringsorganisaties, bij multinationals en MKB-bedrijven. Het is een probleem dat groeit en het vermogen tot stapelen heeft, met jaarlijks in Nederland tientallen miljarden aan schade en steeds meer schandalen (en gedupeerden) bij de overheid. Perfecte Driehoeksverhoudingen bestaat uit twee delen, het ontrafelt in deel een de oorzaken voor het ontstaan van scheve informatietechnologie. Het boek bevat een nieuw perspectief op dit onderwerp. Er blijkt bij het ontstaan van scheve IT steeds sprake te zijn van een syndroom. Het syndroom zorgt ervoor dat de projectbeheersing faalt, hoofdzakelijk door een carrousel van verkeerde beslissingen. Omdat zo’n syndroom spontaan kan optreden en door de mensen die aan het project werken niet te voorkomen is, zien we al decennialang steeds dezelfde patronen bij falende IT-projecten opduiken. Hierdoor is scheve IT in onze samenleving zo’n hardnekkig verschijnsel. Het syndroom is volgens de auteur wel te herkennen, hij beschrijft acht veel voorkomende configuraties en geeft daarbij voorbeelden. Het tweede deel van het 280 pagina’s tellende boek bevat vijfentwintig hulpmiddelen voor de driehoek van opdrachtgever, opdrachtnemer en projectmanager van IT-projecten. Hiermee kunnen ze –basiskennis projectmanagement is wel vereist- zelf aan de slag om scheve IT buiten de deur te houden. Deze hulpmiddelen gaan vaak vergezeld van een digitale bijlage die online verkrijgbaar is en die bij de prijs van het boek is inbegrepen. De titel wordt gaandeweg ook verklaard, want het bevat talloze suggesties voor een betere samenwerking binnen de driehoek (van opdrachtgever, opdrachtnemer en projectmanager), met als ideaal een perfecte driehoeksverhouding.

Perfecte Driehoeksverhoudingen, drs. Nico Beenker mmc, Uitgever Vischarend BV, ISBN 9789081531030, 280 pagina’s, €39,95. Verkrijgbaar in de boekhandel.

Stuur een berichtje

drs. Nico Beenker mmc
06 10410979
nico@nicobeenker.nl