Hulpmiddel 02: projectmatig werken of wat anders

Het lijkt zo voor de hand liggend om projectmatig te werken, maar is dat wel in uw situatie wel zo? In de hoofden van mensen kunnen heel verschillende beelden leven over wat ‘een project’ is. Wanneer dit verschil in perceptie onderling groot is en wanneer deze verschillen onbesproken blijven, zullen er problemen in de uitvoering van het project ontstaan. Dit hulpmiddel helpt u enerzijds om de verschillen in perceptie boven tafel te krijgen en anderzijds helpt het u een kwalitatief beeld te vormen van de mate waarin de samenwerking aan de kenmerken van projectmatig werken voldoet.

Het hulpmiddel is los te koop, heeft u het boek Perfecte Driehoekverhoudingen gekocht, dan kunt u in de winkelwagen uw waardebon inwisselen en het gratis downloaden.

50,00