Hulpmiddel 06: de user story

Waarom dit hulpmiddel?

Om twee redenen is het werken met user story’s fijn. Ten eerste om taalproblemen te reduceren. Taalproblemen treden op in IT-projecten omdat IT-ontwikkelaars een andere taal spreken dan de gebruikers van informatietechnologie. De taalbarrière tussen IT en business is van beide zijden lastig te overbruggen. De user story maakt naar zowel de ontwikkelaar als de gebruiker duidelijk waar het écht om gaat en dat voorkomt een hoop misverstanden. De tweede reden is dat het werken met user story’s de beheersbaarheid van een IT-project vergroot. Beide redenen worden in dit hulpmiddel besproken.

Het hulpmiddel is los te koop, heeft u het boek Perfecte Driehoekverhoudingen gekocht, dan kunt u in de winkelwagen uw waardebon inwisselen en het gratis downloaden.

 

50,00