Hulpmiddel 10: de uitvoeringsdoenvermogen-toets

Een uitvoeringstoets en een doenvermogentoets zijn twee verschillende toetsen die in de praktijk door verschillende mensen op verschillende momenten worden uitgevoerd. Terwijl een uitvoeringstoets idealiter aan het begin van een beleidsproces wordt gedaan, heeft een doenvermogentoets eerder kenmerken van een kwaliteitstoets die helpt bij het beoordelen van de kwaliteit van voorgenomen beleid en regelgeving. Door deze toetsen samen te voegen ontstaat een multidisciplinaire werkwijze die niet alleen alle relevante beslisinformatie in beeld brengt en motiveert de beschikbare hulpbronnen te raadplegen, maar dit doet door ook nadrukkelijk stil te staan bij doenbaarheidsaspecten zoals de benodigde (voor)kennis, de mentale belasting, de eventuele stapeling van lasten, de usability en het gebruiksgemak en het voorkomen van fouten en escalatie. Dit hulpmiddel bestaat uit een uitgebreide (zes pagina’s) eerste versie van een Word sjabloon van de uitvoeringstoets en de doenvermogentoets ineen beschikbaar. De meeste subparagrafen zijn geformuleerd als vraag zodat duidelijk is wat er in de paragraaf aan de orde moet komen.

Het hulpmiddel is los te koop, heeft u het boek Perfecte Driehoekverhoudingen gekocht, dan kunt u in de winkelwagen uw waardebon inwisselen en het gratis downloaden.

50,00