Hulpmiddel 19: plannen met een MVP en een Best Case.

Het lastige aan plannen is dat u het vaak al moet doen op het moment dat u nog lang niet alles van het project weet. Het is voor de start van een IT-project meestal onmogelijk om alle details te kennen en daar een planning mee te maken.  In de beginfasen van een IT-project wordt een aantal werkproducten opgeleverd die deze onzekerheid reduceren en die noodzakelijk zijn voor het maken van een planning en een begroting. Deze zijn: de business case, het scope-document, de WBS, de risicoanalyse en de requirements. Hiermee kunt u op een verantwoorde manier met de realisatie starten, maar ook dan is nog niet alles helemaal bekend. Deze onzekerheid kunt u dan wel met een Minimal Viable Product- en een Best Case scenario beschrijven. Beide scenario’s zijn schatbaar en planbaar en dus ook contracteerbaar. Bij dit hulpmiddel is een Excel bestand beschikbaar waarmee u een op story points gebaseerd MVP- en een Best Case-scenario kunt opstellen en doorrekenen. Het hulpmiddel is los te koop, heeft u het boek Perfecte Driehoekverhoudingen gekocht, dan kunt u in de winkelwagen uw waardebon inwisselen en het gratis downloaden.

50,00