Hulpmiddel 24: tips bij Europese aanbestedingen

Openbare aanbestedingsprocedures zijn zeer ongeschikt voor grote IT-projecten. Gelukkig zijn er ook de niet openbare procedure en de concurrentiegerichte dialoog. De laatste is erg geschikt omdat het binnen die procedure is toegestaan in openheid en vertrouwelijkheid met elkaar te spreken en zelfs in overleg tot een nieuwe vraagstelling te komen. Het komt er op neer dat u in die procedure een uitstekend beeld kunt vormen van de capaciteiten van de individuele marktpartijen en dat is waar het om te doen is. U mag deze procedure volgens de Aanbestedingswet 2012 toepassen op een IT-project van enige omvang. Zeker wanneer het project wordt ingestoken volgens de bredere OBSP-definitie, voldoet het aan de eisen voor een concurrentie gerichte dialoog. Dit hulpmiddel bestaat uit tips bij het inrichten van een concurrentiegerichte dialoog. De tips volgen het stappenplan voor concurrentiegerichte dialoog van pianoo.nl. Hierbij is per stap aangegeven welke hulpmiddelen u in kunt zetten en wat de inhoudelijke aandachtspunten zijn.

Het hulpmiddel is los te koop, heeft u het boek Perfecte Driehoekverhoudingen gekocht, dan kunt u in de winkelwagen uw waardebon inwisselen en het materiaal gratis downloaden.

50,00