Hulpmiddel 20: tips voor een evenwichtig IT-contract

Bij IT-projecten zou het zo moeten zijn dat de opdrachtgever met zijn beoogde IT-dienstverlener het aanbod zeer nauwkeurig op de behoefte afstemt. Hij koopt immers niets bestaands, maar hij gaat met de IT-dienstverlener samenwerken om zijn business case te realiseren. Het opstellen van een contract lukt daarom eigenlijk pas wanneer de vragen uit de voorliggende fasen (1 t/m 5, zie hulpmiddel 14) expliciet zijn beantwoord, omdat deze nodig zijn voor de rolinvulling, de manier van samenwerken, de bandbreedte van het te behalen resultaat en daarmee voor de contractuele verplichtingen. Dit hulpmiddel bestaat uit een lijst met aanbevelingen voor IT-project-overeenkomsten, deze lijst kunt u samen met u beoogde toeleverancier doorlopen als voorbereiding op de bespreking met een inkoper of IT-jurist. De essentie van de hier voorgestelde aanpak is een IT-project-contract dat gebaseerd wordt op een vaste planning én een vaste prijs. De uitkomst van de samenwerking (het projectresultaat, ‘het wat’) wordt contractueel voldoende open gelaten zodat het scrumproces ruimte krijgt. Zie hiervoor ook hulpmiddel 19. In de bijlage van dit hulpmiddel is een voorbeeld van een beheercontract opgenomen. Het hulpmiddel (plus het voorbeeld van het beheercontract) is los te koop, heeft u het boek Perfecte Driehoekverhoudingen gekocht, dan kunt u in de winkelwagen uw waardebon inwisselen en het gratis downloaden.

50,00