Hulpmiddel 09: professioneel risicomanagement

Daar waar het werk in IT-projecten uitloopt, duurder wordt of er toch opeens een scheef IT-systeem staat, vindt men vaak een onuitgewerkte risicoanalyse in het projectdossier. Een project dat van start gaat zonder een uitgewerkte risicoanalyse heeft een onbekend risico en zou, zeker als het een grote investering betreft, door een opdrachtgever nooit gestart mogen worden. Risicomanagement is gebaseerd op de aloude kwaliteitscirkel van Deming: Plan, Do, Check, Act (PDCA). Risicomanagement start bij het in kaart brengen en het doorlopend actualiseren van de risico’s. Afhankelijk van de appetijt voor risico’s (geen organisatie is daarin hetzelfde) worden beheersmaatregelen gekozen (Plan) en uitgevoerd (Do). Door deze risicobeheersactiviteiten te evalueren in hun uitwerking (Check) ontstaat de noodzakelijke feedback om de risicoschatting bij te stellen en de beheersmaatregelen al dan niet aan te passen (Act). De kosten van restrisico’s worden stelselmatig mee begroot. Uiteindelijk draait het om de vraag hoeveel risico een organisatie bereid is (en in staat is) te nemen. Dat betekent in IT-projecten dat er twee bedragen met elkaar in balans gebracht moeten worden: de potentiële schade van de risico’s en de kosten van de beheersmaatregelen.

Het hulpmiddel is los te koop, heeft u het boek Perfecte Driehoekverhoudingen gekocht, dan kunt u in de winkelwagen uw waardebon inwisselen en het gratis downloaden.

50,00