Hulpmiddel 13: de nieuwe Business Case

Dit hulpmiddel waarborgt dat projectvoorstellen, -plannen en -werkproducten in een taal worden beschreven die breed hanteerbaar is. Het proces helpt de definities voor de software niet uitsluitend in IT-termen te stellen, maar juist ook in business-termen. En het helpt de verbanden daartussen te herkennen. Het resultaat is een business case. Om medewerkers geleidelijk naar een volledige business case te helpen, kunt u deze stapsgewijs laten opstellen. Dit heeft als voordeel dat de business case helderder wordt, omdat iedere stap een eigen onderwerp omvat dat op zichzelf besproken kan worden. Er zijn vier onderdelen: de zaak, de betekenis, de blauwdruk en het winstvoorstel. Dit zijn ook de waardevolle stappen die achtereenvolgens uitgezocht en met de stakeholders besproken worden.

Het hulpmiddel is los te koop, heeft u het boek Perfecte Driehoekverhoudingen gekocht, dan kunt u in de winkelwagen uw waardebon inwisselen en het gratis downloaden. n.b. er is geen extra digitale bijlage bij dit hulpmiddel inbegrepen, u download slechts de tekst van het hulpmiddel zoals deze in het boek is afgedrukt.

50,00