Hulpmiddel 16: business-acceptatiecriteria

Het doel van de business-acceptatiecriteria is het concreet maken van de verwachte resultaten van het IT-project. Het hoofdcriterium hierbij is Fit for Purpose ten aanzien van de business case. De business-acceptatiecriteria zijn de finale criteria waarmee de opdrachtgever beoordeelt of het resultaat van het project naar behoren is opgeleverd. Business-acceptatiecriteria vormen dus de verifieerbare basis voor de acceptatie van een projectresultaat. Deze acceptatiecriteria kunnen bij een aanbesteding ook gebruikt worden als subgunningcriteria binnen het gunningscriterium Beste Prijs Kwaliteit Verhouding. Bij het gunningscriterium BPKV weegt u immers naast prijsaspecten ook kwaliteitsaspecten mee.

Het hulpmiddel is los te koop, heeft u het boek Perfecte Driehoekverhoudingen gekocht, dan kunt u in de winkelwagen uw waardebon inwisselen en het gratis downloaden, het bevat geen extra bijlagen.

50,00