Hulpmiddel 07: scope op basis van OBSP

Wanneer u een IT-project wilt leiden of besturen is een nuttige stap het (laten) opstellen van een scopedocument. Door dit gezamenlijk te doen kunt u de beelden van de ander op het spoor komen en werkt u aan een gezamenlijke beeldvorming. Het ontstaan van een gezamenlijk beeld is om zoveel redenen belangrijk dat het als een randvoorwaarde gezien kan worden voor projectsucces. Het scopedocument verrijkt de business case, het legt de basis voor een WBS, het zet u op het juiste spoor van gericht onderzoek naar stakeholders en vormt de inhoudelijke basis voor een organisatieveranderstrategie. Daarnaast is een scope document nuttig bij het zoeken naar de juiste IT-dienstverlener, het helpt u bij het opstellen van de planning en het is de ruggengraat van uw projectplan. In de Word bijlage vindt u een overzicht van een aantal rollen, met daarbij een beschrijving van deze regelmatig voorkomende perspectiefproblemen. Het document bespreekt de perspectiefproblemen van:

  • Aandeelhouder
  • Business manager / opdrachtgever
  • Enterprise architect
  • Ontwikkelaar (programmeur)
  • IT-verkoper / IT-dienstverlener
  • Projectmanager

Het hulpmiddel is los te koop, heeft u het boek Perfecte Driehoekverhoudingen gekocht, dan kunt u in de winkelwagen uw waardebon inwisselen en het gratis downloaden.

50,00