Hulpmiddel 04: de samenwerkingstoets

Wanneer een IT-project niet lekker loopt hoor je opdrachtgevers wel eens klagen: ‘Ik had toch mogen verwachten dat ze een beetje meer met ons zouden meedenken?’ Als u een toeleverancier (of een intern opdrachtnemer) voor een belangrijk IT-project gaat selecteren, is het goed om met hen te spreken hoe ze hun rol gaan invullen en wat u daarbij mag verwachten. Wat is er aan mensen en middelen nodig voor uw project? Het hulpmiddel bevat een Excel met veertig vragen, aan de hand waarvan in de tool het projectprofiel wordt bepaald. Door bij elke vraag aan te geven of u de taak wens uit te besteden of niet, bepaalt u het gewenste profiel van de toeleverancier. Bij de tool zit een schriftelijke toelichting met voorbeelden en tips.

Het hulpmiddel is los te koop, heeft u het boek Perfecte Driehoekverhoudingen gekocht, dan kunt u in de winkelwagen uw waardebon inwisselen en het gratis downloaden.

 

50,00