Hulpmiddel 11: de verandercaleidoscoop

Vruchtbare organisatieverandering is nauwelijks af te dwingen en weerstand tegen een specifieke verandering is niet te ‘overwinnen’ omdat gedachten en gevoelens in de hoofden van mensen nu eenmaal niet te overwinnen zijn. Het voorkomen van weerstand tegen verandering en het ombuigen van negatieve energie in een meer zinvolle bijdrage is voor de driehoek de beste strategie. Dit hulpmiddel dat is gebaseerd op een bekend artikel van Veronica Hope Hailey en Julia Balogun heeft tot doel een zo optimaal mogelijke verandering na te streven, waarbij het doel van het project doorlopend wordt bezien in het licht van de organisatiecontext. Vooral het opsporen van versterkende invloeden is erg nuttig omdat u dan gebruik maakt van iets wat al voorhanden is. In de rangorde is het zo dat een projectplan wordt aangepast op de gekozen veranderaanpak. En niet omgekeerd. En… dat het projectplan voorzien wordt van de juiste toleranties, want sommige veranderingen vergen nu eenmaal meer tijd.

Bij dit hulpmiddel is een PowerPoint beschikbaar. Het hulpmiddel is los te koop, heeft u het boek Perfecte Driehoekverhoudingen gekocht, dan kunt u in de winkelwagen uw waardebon inwisselen en het gratis downloaden.

50,00