Hulpmiddel 21: faseovergangtoets

Bij de voorbereiding en de start van een IT-project is een winstvoorstel (zie business case, hulpmiddel 13) gemaakt op basis waarvan is besloten het project te starten. Lopende het project wilt u natuurlijk weten of het projectresultaat aan deze verwachtingen zal voldoen. Het probleem dat zich daarbij voordoet is dat er vooral in de beginfasen van een IT-project nog maar weinig van het projectresultaat te zien is, zodat het lastig is daarover een betrouwbaar oordeel te vormen. In de praktijk wordt er daardoor pas bijgestuurd als het eigenlijk al te laat is. Met dit hulpmiddel kan eerder en beter een afweging voor bijsturen gemaakt worden. U beantwoordt bij elke faseovergang twee vragen: doen we het juiste? En doen we het goed? Omdat er in de verschillende fasen van het project zeer verschillende dingen te zien zijn, verandert uw blik mee. In de kern zijn alle projectmanagementmethoden gebaseerd op dezelfde fasering van voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Dit kan ertoe leiden dat een project maar weinig fasen heeft, en dat heeft slechts enkele faseovergangen tot gevolg. Dat is bij IT-projecten vaak te risicovol. Daarom wordt hier een lans gebroken voor maar liefst 14 fasen. Ook bij middelgrote IT-projecten. Elke fase wordt afgesloten met een faseovergangtoets die ingaat op een specifiek aspect dat hoort bij die fase, dit is uitgewerkt in dit hulpmiddel. Het hulpmiddel gaat vergezeld van een digitale faseovergangtoets. Het hulpmiddel (plus de toets) is los te koop, heeft u het boek Perfecte Driehoekverhoudingen gekocht, dan kunt u in de winkelwagen uw waardebon inwisselen en het gratis downloaden.

50,00